Mobiliteit

Ondersteuning CEDR, projectgroup ITS

Rijkswaterstaat is lid van CEDR (Conference of European Directors of Roads). Dit is een associatie van 26 nationale Europese wegbeheerders. Binnen deze associatie wisselen wegbeheerders kennis uit en ontwikkelen een gezamenlijke strategie en visie. CEDR wordt aangestuurd door de Governing Board, waarin ieder lid wordt vertegenwoordigd door een Directeur Generaal. In de projectgroep ITS & Services werd onder leiding van Rijkswaterstaat onder andere invulling gegeven aan het ITS Action Plan van de Europese Commissie. DoubleSense […]

Gegevensuitwisseling Routeplanners en Navigatiesystemen (GROUN)

Routekeuze van vrachtverkeer en van navigatiesystemen staan al enige tijd in de aandacht. Klachten van omwonenden en decentrale overheden over doorgaand vrachtverkeer op de daarvoor ongeschikte wegen waren volop te lezen in de pers en zijn in zowel de Tweede Kamer als in bestuurlijk overleg aan de orde gekomen.  Het project GROUN is erop gericht om marktpartijen en overheden beter te laten samenwerken om de overlast als gevolg van het gebruik van navigatiesystemen te voorkomen. DoubleSense […]

Schuiven naar boven