Nieuws

In 2019 leidt DoubleSense een project in opdracht van de gemeente Leiden om nieuwe dynamische parkeerbewegwijzering te plaatsen op een aantal locaties in de Leidse binnenstad. In de tweede helft van 2019 zullen de borden worden geplaatst door van Rens, waarna DoubleSense zal gaan zorgen voor de installatie van het parkeerbewegwijzeringssysteem.
In 2019 ontwikkelt, levert en installeert DoubleSense in samenwerking met Albar industrie en van Rens in opdracht van de gemeente Rotterdam een hoogtedetectiesysteem van 3,6 meter rond de Maastunnel. Dit systeem zal er voor gaan zorgen dat te hoge voertuigen via signaalgevers automatisch worden omgeleid via signaalgevers boven de weg om schade aan de tunnel en viaducten aan de Noordzijde van de Maastunnel te voorkomen.
De Gemeente Rotterdam is een dynamische stad. Om het verkeer in goede banen te leiden wordt dynamisch verkeersmanagement toegepast. Het doel hiervan is om bezoekers zo snel mogelijk naar de plaats van bestemming te geleiden en ze daarbij te voorzien van actuele informatie over reistijden, brugopeningen, ongevallen, wegwerkzaamheden, omleidingen en parkeerinformatie. DoubleSense voert het correctieve onderhoud uit (het oplossen van storingen) en het preventieve onderhoud (periodieke controle) uit in opdracht van Van Rens Mobiliteit en
In opdracht van de Gemeente Breda onderhoudt DoubleSense het parkeerverwijssyteem in de stad. Het doel van het systeem is om bezoekers informatie te geven over de bezetting van de twaalf parkeerterreinen en parkeergarages in en om de binnenstad. Het systeem verwijst naar vrije parkeerplaatsen via routes die dynamisch worden aangegeven. Daarnaast geeft het systeem informatie over evenementen die in Breda plaatsvinden. DoubleSense voert correctief onderhoud uit (het oplossen van storingen) en preventief onderhoud (het schoonmaken
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt hard aan de verbetering van het openbaar vervoer. Het project Hoekse Lijn is daarin de komende jaren de grootste investering. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland zal een metamorfose ondergaan: van een gewone spoorlijn naar een moderne metro. Het projectbureau Hoekse Lijn voert de ombouw uit. In het projectbureau is ook de RET, de toekomstige exploitant van de metrolijn, vertegenwoordigd. DoubleSense assisteert het projectbureau bij de
Schuiven naar boven