Nieuws

Elektrische installaties in of aan masten moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in de NEN 1010. Een van die eisen is dat de installatie spanningsloos moet kunnen worden gemaakt door middel van een hoofdschakelaar. Hiervoor heeft DoubleSense een compacte schakelaar samengesteld die eenvoudig kan worden aangebracht in masten die voorzien zijn van armaturen, camera’s, sensoren, displays en/of communicatieapparatuur. Onze compacte tweepolige hoofdschakelaar is IP67 en kan maximaal 20A schakelen. De schakelaar is voorzien
Sinds 2019 zijn er vier 3,6 meter hoogtedetectiesystemen operationeel rond de Maastunnel, om te hoge voertuigen op de juiste manier te waarschuwen en verkeerskundig te geleiden over de verkeerspleinen. Dit om schade aan de viaducten rondom de Maastunnel door te hoge voertuigen te voorkomen. Om de attentiewaarde nog meer te verhogen worden er in 2023 vier extra inwendig verlichte dynamische flasherborden geplaatst aan de viaducten en worden deze gekoppeld aan de bestaande installaties.
Met ingang van 2023 ondersteunt DoubleSense Vialis bij het onderhoud van een aantal installaties van het Maastunnelcomplex. Onderdeel van de installaties zijn de 3,6 meter hoogtedetectiesystemen die in 2019 door DoubleSense en Albar Industrie zijn ontwikkeld en geïnstalleerd rond het Drooglever-Fortuynplein aan de noordzijde van de tunnel en het rond het Maastunnelplein aan de zuidzijde van de tunnel. Vialis verzorgt sinds 2021 het beheer en onderhoud van het Maastunnelcomplex voor een periode van 15 jaar,
Ook in 2022/2023 mag DoubleSense het onderhoud weer uitvoeren voor de bijna 700 masten met lichtwegwijzers in de Gemeente Rotterdam. Voor het schouwen van het arsenaal maken we gebruik van slimme software in combinatie met de actuele databasegegevens die we de afgelopen jaren hebben verzameld. Samen met Albar Industrie heeft DoubleSense een energiezuinig LED-armatuur ontwikkeld dat zorgt voor het storingsvrij functioneren van de verlichting in de komende jaren. Dit komende jaar willen we weer een

14 september 2022

Van Delft naar Rotterdam

Jarenlang hebben we met plezier kantoor gehouden in Delft, in de voormalige faculteit mijnbouw van de TU Delft in de Mijnbouwstraat. Een prachtige historische locatie aan de rand van de binnenstad. De TU Delft heeft het pand verkocht aan Royal HaskoningDHV en de nieuwe eigenaar gaat het gebouw omtoveren tot haar nieuwe energieneutrale Nederlandse hoofdkwartier. Deze verbouwing zal enige jaren in beslag nemen. DoubleSense heeft sinds juni 2022 een fantastische nieuwe uitvalsbasis betrokken in Schiebroek,
Schuiven naar boven