Ondersteuning CEDR, projectgroup ITS

Rijkswaterstaat is lid van CEDR (Conference of European Directors of Roads), een
associatie van 26 Nationale Europese wegbeheerders. Binnen deze associatie wisselen wegbeheerders kennis uit en ontwikkelen een gezamenlijke strategie en visie voor nationale en Europese besluitvorming. CEDR wordt aangestuurd door de Governing Board, waarin ieder lid wordt vertegenwoordigd door de Directeur Generaal.

In de projectgroep ITS & Services wordt onder leiding van voorzitter Rijkswaterstaat onder andere invulling gegeven aan het ITS Action Plan van de Europese Commissie. DoubleSense ondersteunt Rijkswaterstaat in deze projectgroep sinds 2009, in samenwerking met ARCADIS. De ondersteuning bestaat onder andere uit onderzoek, advies en de uitvoering van het projectsecretariaat. In 2011 is de opdracht van Rijkswaterstaat voor de activiteiten met 2 jaar verlengd.

Meer informatie over CEDR treft u hier.