Ondersteuning CEDR, projectgroup ITS

Rijkswaterstaat is lid van CEDR (Conference of European Directors of Roads). Dit is een associatie van 26 nationale Europese wegbeheerders. Binnen deze associatie wisselen wegbeheerders kennis uit en ontwikkelen een gezamenlijke strategie en visie. CEDR wordt aangestuurd door de Governing Board, waarin ieder lid wordt vertegenwoordigd door een Directeur Generaal.

In de projectgroep ITS & Services werd onder leiding van Rijkswaterstaat onder andere invulling gegeven aan het ITS Action Plan van de Europese Commissie. DoubleSense ondersteunde Rijkswaterstaat in deze projectgroep 2009 tot en met 2013, in samenwerking met ARCADIS. De ondersteuning bestond onder andere uit onderzoek, advies en de uitvoering van het projectsecretariaat.

Meer informatie over CEDR treft u hier.

Ondersteuning CEDR, projectgroup ITS
Schuiven naar boven