Gegevensuitwisseling Routeplanners en Navigatiesystemen (GROUN)

Routekeuze van vrachtverkeer en van navigatiesystemen staan al enige tijd in de aandacht. Klachten van omwonenden en decentrale overheden over doorgaand vrachtverkeer op de daarvoor ongeschikte wegen waren volop te lezen in de pers en zijn in zowel de Tweede Kamer als in bestuurlijk overleg aan de orde gekomen. 

Het project GROUN is erop gericht om marktpartijen en overheden beter te laten samenwerken om de overlast als gevolg van het gebruik van navigatiesystemen te voorkomen. DoubleSense adviseert het ministerie van I&M over dit onderwerp in opdracht van Connekt.

Gegevensuitwisseling Routeplanners en Navigatiesystemen (GROUN)
Schuiven naar boven