Mobiliteit

CycloSense brengt fietsverkeer in kaart

Nederland is een fietsland bij uitstek. Iedere ochtendspits verplaatsen zich 1,75 miljoen Nederlanders met de fiets. 25 procent van al het woonwerk verkeer wordt per fiets afgelegd. 40 procent van alle treinreizigers komt met de fiets naar het station. Om al deze verplaatsingen veilig en comfortabel mogelijk te maken, is er landelijk een netwerk van 35.000 kilometer fietspaden beschikbaar.CycloSense meet het aantal fietsers, de afgelegde routes en brengt fiets-reistijden in kaart. Nieuwe inwintechniekenIn samenwerking met […]

INRIX verkeersinformatie en connected car services

Vanaf 2015 is DoubleSense, in samenwerking met Traffic IT Services, INRIX reseller voor overheden in Nederland. INRIX is wereldwijd actief op het gebied van het inwinnen van verkeersinformatie via voertuigsystemen en mobiele gebruikers. Producten en diensten zijn onder andere historische, actuele en verwachte verkeersinformatie, analysetools, een app-toolkit, actuele on/off-street parkeerinformatie en reisinformatie. INRIX klanten zijn actief in de overheidsmarkt, de automotive sector, media, (mobile) internetsector en in business to business markt.

Nationale Bewegwijzeringsdienst NBd

De Nationale Bewegwijzeringsdienst NBd draagt zorgt voor het systeem van bewegwijzering in Nederland. Een uniform systeem geeft de weggebruiker duidelijkheid en zorgt voor een goede en veilige verkeersafwikkeling. De NBd adviseert meer dan vierhonderd wegbeheerders in Nederland, ontwerpt bewegwijzering en verzorgt desgewenst de inkoop, installatie, beheer en onderhoud. DoubleSense ondersteunt de NBd sinds 2010. Met name op het gebied van dynamische bewegwijzering in de Gemeente Rotterdam. Voorbeelden zijn het realiseren en in stand houden van parkeerbewegwijzering, rijstrooksignalering en […]

Mobiliteitsaanpak pakket 20

Wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, zijn verantwoordelijk voor verkeersmanagement binnen hun beheersgebied. Omdat verkeersmanagement regio-overstijgend is, werken de wegbeheerders hierbij steeds meer samen. Dit wordt regionaal operationeel verkeersmanagement (ROVM) genoemd. Het project mobiliteitsaanpak pakket 20 is er op gericht om scenariomanagement (=geautomatiseerd verkeersmanagement) mogelijk te maken. Op basis van de omstandigheden worden dan bijvoorbeeld regelingen van verkeersregelinstallaties aangepast, worden er teksten op DRIP’s getoond, worden bewegwijzerde routes aangepast, enzovoorts. Voor het uitvoeren van ROVM […]

Ombouw parkeerterrein Beyerd Vlaszak Breda

In opdracht van de gemeente Breda heeft DoubleSense de ombouw verzorgd van parkeerterrein Beyerd Vlaszak in Breda. Op dit terrein was een installatie aanwezig om achteraf te betalen. In februari 2012 is dit gewijzigd in vooraf betalen. DoubleSense heeft de telinstallatie gerenoveerd en vernieuwd en de koppeling met het parkeerroute informatiesysteem (PRIS) tot stand gebracht en in bedrijf gesteld.

Schuiven naar boven