NWB

Project Nationaal WegenBestand en Wegkenmerken

In de digitale geografische bestanden Nationaal WegenBestand en Wegkenmerken (NWB) worden de gegevens van alle Nederlandse wegbeheerders (circa 430) verzameld en toegankelijk gemaakt. Het NWB wordt gebruikt om aanleg, onderhoud en beheer van de infrastructuur in Nederland op een geco√∂rdineerde wijze te laten plaatsvinden. Door de technologische ontwikkelingen en mogelijkheden worden de gebruikerseisen voor het NWB steeds hoger. In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale InfomatieVoorziening (RWS/CIV) begeleidde DoubleSense het project dat ten doel had zowel de […]

Schuiven naar boven