Opdracht WBIF/Europese Commissie

Het Western Balkans Investment Framework (WBIF) is een initiatief van onder andere de Europese Commissie voor de ontwikkeling van landen in de Westelijke Balkan. Het WBIF investeert in infrastructuurprojecten en stimuleert de ontwikkeling van de private sector.

In Albanië staat een aantal door het WBIF geïnitieerde projecten op stapel waaronder een project voor de realisatie van een “High Power Computer Centre”. Dit project met een budget van €15 miljoen heeft onder andere het doel om de samenwerking tussen universiteiten te bevorderen door een betere ICT infrastructuur te ontwikkelen. Een andere initiatief, het Smart City project (budget €4,5 miljoen), heeft als doel om weggebruikers van een aantal Albanese steden van betere informatie te voorzien met behulp van sensoren en apps.

DoubleSense levert technische ondersteuning bij het beoordelen van projectaanvragen en opstellen van Terms of Reference voor het door gespecialiseerde consultants uit te voeren haalbaarheidsstudies en impactanalyses.

Zie ook www.wbif.eu/wbif-projects

Opdracht WBIF/Europese Commissie
Schuiven naar boven