Onderhoud parkeerverwijssteem Gemeente Breda

In opdracht van de Gemeente Breda onderhoudt DoubleSense het parkeerverwijssyteem in de stad.

Het doel van het systeem is om bezoekers informatie te geven over de bezetting van de twaalf parkeerterreinen en parkeergarages in en om de binnenstad. Het systeem verwijst naar vrije parkeerplaatsen via routes die dynamisch worden aangegeven. Daarnaast geeft het systeem informatie over evenementen die in Breda plaatsvinden.

DoubleSense voert correctief onderhoud uit (het oplossen van storingen) en preventief onderhoud (het schoonmaken en controleren). Het totale systeem bestaat uit 50 dynamische wegwijzers en 12 parkeerlocaties, verspreid over de stad.

DoubleSense was vanaf 2010 betrokken bij het ontwerp en de realisatie van het systeem. Daarna werd het onderhoud aan het parkeerverwijssysteem Breda door DoubleSense uitgevoerd in opdracht van de ANWB, later de NBd (Nationale Bewegwijzeringsdienst). Vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks in opdracht van de Gemeente Breda.

pris_breda