Onderhoud lichtwegwijzers Rotterdam

In opdracht van de Gemeente Rotterdam voert DoubleSense het onderhoud uit van de circa 1700 lichtwegwijzers in Rotterdam, Rozenburg, Hoogvliet, Pernis en Hoek van Holland. Lichtwegwijzers zijn intern verlichte blauwe pijlvormige wegwijzers die zijn gemonteerd aan masten. Om een beeld te krijgen van de huidige onderhoudssituatie wordt eerst een schouw van alle lichtwegwijzers uitgevoerd. Er wordt in kaart gebracht welke lichtwegwijzers defect zijn en wat de oorzaak is. Vervolgens worden alle storingen aangepakt. Oude defecte lichtarmaturen worden vervangen door nieuwe energiezuinige LED-armaturen van Albar Industries. Nieuwe storingen kunnen door de gemeente worden gemeld via een online meldsysteem waarna de storing wordt opgelost door DoubleSense.

Kostenbesparing door preventief onderhoud

Alle onderhoudshandelingen worden geregistreerd in een onderhoudsmanagementsysteem. Op basis van deze data kan op termijn een beeld verkregen worden van de levensduur van componenten en kunnen tijdens toekomstige onderhoudsrondes onderdelen preventief worden vervangen. Omdat daarmee storingsafhandeling op incidentele basis kan worden gereduceerd kan dit de gemeente Rotterdam op lange termijn een aanzienlijke kostenbesparing op het lichtwegwijzeronderhoud opleveren.

Meer informatie over onze aanpak? Mail naar lichtwegwijzers@doublesense.nl

Onderhoud lichtwegwijzers Rotterdam
Schuiven naar boven