Onderhoud dynamische bewegwijzering Rotterdam

De Gemeente Rotterdam is een dynamische stad. Om het verkeer in goede banen te leiden wordt dynamisch verkeersmanagement toegepast. Het doel hiervan is om bezoekers zo snel mogelijk naar de plaats van bestemming te geleiden en ze daarbij te voorzien van actuele informatie over reistijden, brugopeningen, ongevallen, wegwerkzaamheden, omleidingen en parkeerinformatie.

DoubleSense voert het correctieve onderhoud uit (het oplossen van storingen) en het preventieve onderhoud (periodieke controle) uit in opdracht van Van Rens Mobiliteit en de Nationale Bewegwijzeringsdienst NBd.

De meer dan 270 locaties met dynamische bewegwijzering zijn via draadloze datacommunicatiesystemen gekoppeld aan de Rotterdamse verkeercentrale. Voorbeelden van dynamische bewegwijzering zijn parkeerdisplays (VOL/VRIJ/X/getal), tekstdisplays, rotatiewegwijzers en matrixsignaalgevers.

Na Breda is Rotterdam de tweede gemeente die het onderhoud van het parkeerverwijssysteem heeft uitbesteed aan DoubleSense.

Onderhoud dynamische bewegwijzering Rotterdam
Schuiven naar boven