Nieuws

Vanaf 2015 is DoubleSense, in samenwerking met Traffic IT Services, INRIX reseller voor overheden in Nederland. INRIX is wereldwijd actief op het gebied van het inwinnen van verkeersinformatie via voertuigsystemen en mobiele gebruikers. Producten en diensten zijn onder andere historische, actuele en verwachte verkeersinformatie, analysetools, een app-toolkit, actuele on/off-street parkeerinformatie en reisinformatie. INRIX klanten zijn actief in de overheidsmarkt, de automotive sector, media, (mobile) internetsector en in business to business markt.
De Nationale Bewegwijzeringsdienst NBd draagt zorgt voor het systeem van bewegwijzering in Nederland. Een uniform systeem geeft de weggebruiker duidelijkheid en zorgt voor een goede en veilige verkeersafwikkeling. De NBd adviseert meer dan vierhonderd wegbeheerders in Nederland, ontwerpt bewegwijzering en verzorgt desgewenst de inkoop, installatie, beheer en onderhoud. DoubleSense ondersteunt de NBd sinds 2010. Met name op het gebied van dynamische bewegwijzering in de Gemeente Rotterdam. Voorbeelden zijn het realiseren en in stand houden van parkeerbewegwijzering, rijstrooksignalering en
In de digitale geografische bestanden Nationaal WegenBestand en Wegkenmerken (NWB) worden de gegevens van alle Nederlandse wegbeheerders (circa 430) verzameld en toegankelijk gemaakt. Het NWB wordt gebruikt om aanleg, onderhoud en beheer van de infrastructuur in Nederland op een gecoördineerde wijze te laten plaatsvinden. Door de technologische ontwikkelingen en mogelijkheden worden de gebruikerseisen voor het NWB steeds hoger. In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale InfomatieVoorziening (RWS/CIV) begeleidde DoubleSense het project dat ten doel had zowel de
RADOCARadoca is een innovatief concept op het gebied van beveiligingcamera’s. Het combineert radar en video en biedt daardoor een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van conventionele beveiligingssystemen. Doelen worden door Radoca dag en nacht automatisch gevolgd, ongeacht de weersomstandigheden. FMCW radar met PTZ-cameraTNO heeft hiervoor een nieuw (gepatendeerd) type FMCW radar ontworpen. Deze radar kan bewegende doelen detecteren in een vlak van 360 graden binnen een straal van 100 meter. Het heeft een laag energieverbruik
Wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, zijn verantwoordelijk voor verkeersmanagement binnen hun beheersgebied. Omdat verkeersmanagement regio-overstijgend is, werken de wegbeheerders hierbij steeds meer samen. Dit wordt regionaal operationeel verkeersmanagement (ROVM) genoemd. Het project mobiliteitsaanpak pakket 20 is er op gericht om scenariomanagement (=geautomatiseerd verkeersmanagement) mogelijk te maken. Op basis van de omstandigheden worden dan bijvoorbeeld regelingen van verkeersregelinstallaties aangepast, worden er teksten op DRIP’s getoond, worden bewegwijzerde routes aangepast, enzovoorts. Voor het uitvoeren van ROVM
Schuiven naar boven