Mobiliteitsaanpak pakket 20

Wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, zijn verantwoordelijk voor verkeersmanagement binnen hun beheersgebied. Omdat verkeersmanagement regio-overstijgend is, werken de wegbeheerders hierbij steeds meer samen. Dit wordt regionaal operationeel verkeersmanagement (ROVM) genoemd.

Het project mobiliteitsaanpak pakket 20 is er op gericht om scenariomanagement (=geautomatiseerd verkeersmanagement) mogelijk te maken. Op basis van de omstandigheden worden dan bijvoorbeeld regelingen van verkeersregelinstallaties aangepast, worden er teksten op DRIP’s getoond, worden bewegwijzerde routes aangepast, enzovoorts.

Voor het uitvoeren van ROVM zijn er in de RWS centrales zogenaamde ‘Regiodesks’ ingericht. De operationeel verkeerskundige (OVK) achter deze regiodesk bewaakt de samenhang van verkeersmaatregelen en effecten met betrekking tot het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet. Een belangrijk onderdeel daarbij zijn camerabeelden. Voor het hoofdwegennet kan de regiodesk-OVK beschikken over een uitgebreid netwerk van RWS camera’s. Het onderliggend wegennet is daarbij meestal een ‘blinde vlek’ op cameragebied.

DoubleSense heeft binnen het het project een bijdrage geleverd aan het koppelen van camerasystemen van diverse wegbeheerders.

Mobiliteitsaanpak pakket 20
Schuiven naar boven