INRIX verkeersinformatie en connected car services

Vanaf 2015 is DoubleSense, in samenwerking met Traffic IT Services, INRIX reseller voor overheden in Nederland.

INRIX is wereldwijd actief op het gebied van het inwinnen van verkeersinformatie via voertuigsystemen en mobiele gebruikers. Producten en diensten zijn onder andere historische, actuele en verwachte verkeersinformatie, analysetools, een app-toolkit, actuele on/off-street parkeerinformatie en reisinformatie.

INRIX klanten zijn actief in de overheidsmarkt, de automotive sector, media, (mobile) internetsector en in business to business markt.

INRIX verkeersinformatie en connected car services
Schuiven naar boven