Overzicht van de ‘Mobiliteit’ projecten

De Gemeente Breda heeft in 2010 een nieuw parkeerverwijssysteem (PRIS) in gebruik genomen. Hierbij wordt op zo’n zestig locaties met vol/vrij borden, dynamische wegwijzers en informatieborden (DRIP’s) bezoekers geinformeerd over de te volgen parkeerroute en de bezetting in de parkeergarages. DoubleSense heeft voor de ANWB het technische projectmanagement uitgevoerd voor het ontwerpen, het testen en […]

Business development en projectmanagement voor twee internationale marktleiders op het gebied van verkeersinformatie en reistijdverwachting. DoubleSense heeft voor deze partijen in Europa geschikte dataproviders geselecteerd en contracten gesloten. Daarnaast hebben wij diverse europese mobiliteitsproviders geassisteerd bij het implementeren van de informatiediensten in de ‘eigen’ ITS diensten. Voor de partijen hebben wij in diverse marktgebieden (automotive, […]

Routekeuze van vrachtverkeer en van navigatiesystemen staan al enige tijd in de aandacht. Klachten van omwonenden en decentrale overheden over doorgaand vrachtverkeer op de daarvoor ongeschikte wegen waren volop te lezen in de pers en zijn in zowel de Tweede Kamer als in bestuurlijk overleg aan de orde gekomen.  Het project GROUN is erop gericht om […]