Beveiligingsdienst via webcams met centrale hosting

Bijna ieder huishouden of bedrijf beschikt over een breedband internet aansluiting. Huidige systemen voor camerabewaking zijn nog steeds complex: de gebruiker heeft kennis nodig van apparatuur en netwerken.

DoubleSense heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een businesscase opgesteld om dit soort beveiligingsdiensten voor de gebruiker ‘plug and play’ te maken. De dienst bestaat uit een IP camera, die rechtstreeks op een (huis)netwerk wordt aangesloten. Centrale hosting van de camerabeelden maakt onderdeel uit van de dienst. Gebruikers(groepen) kunnen onbeperkt en plaatsonafhankelijk beelden monitoren en terugzoeken. Bovendien worden er standaarddiensten, zoals bewegingsdetectie geleverd.