Overzicht van de ‘Projecten’ projecten

In opdracht van de gemeente Breda heeft DoubleSense de ombouw verzorgd van parkeerterrein Beyerd Vlaszak in Breda. Op dit terrein was een installatie aanwezig om achteraf te betalen. In februari 2012 is dit gewijzigd in vooraf betalen. DoubleSense heeft de telinstallatie gerenoveerd en vernieuwd en de koppeling met het parkeerroute informatiesysteem (PRIS) tot stand gebracht […]

Rijkswaterstaat is lid van CEDR (Conference of European Directors of Roads), een associatie van 26 Nationale Europese wegbeheerders. Binnen deze associatie wisselen wegbeheerders kennis uit en ontwikkelen een gezamenlijke strategie en visie voor nationale en Europese besluitvorming. CEDR wordt aangestuurd door de Governing Board, waarin ieder lid wordt vertegenwoordigd door de Directeur Generaal. In de […]

De Gemeente Breda heeft in 2010 een nieuw parkeerverwijssysteem (PRIS) in gebruik genomen. Hierbij wordt op zo’n zestig locaties met vol/vrij borden, dynamische wegwijzers en informatieborden (DRIP’s) bezoekers geinformeerd over de te volgen parkeerroute en de bezetting in de parkeergarages. DoubleSense heeft voor de ANWB het technische projectmanagement uitgevoerd voor het ontwerpen, het testen en […]

Onder het label LogiSense levert DoubleSense producten en diensten op het gebied van asset management en sensortechniek in ziekenhuizen. Meer informatie hierover op www.logisense.nl

Business development en projectmanagement voor twee internationale marktleiders op het gebied van verkeersinformatie en reistijdverwachting. DoubleSense heeft voor deze partijen in Europa geschikte dataproviders geselecteerd en contracten gesloten. Daarnaast hebben wij diverse europese mobiliteitsproviders geassisteerd bij het implementeren van de informatiediensten in de ‘eigen’ ITS diensten. Voor de partijen hebben wij in diverse marktgebieden (automotive, […]

De vergrijzing stelt Nederland de komende jaren voor een uitdaging: de druk op de zorgsector zal toenemen. Daarbij zal steeds vaker gebruik moeten worden gemaakt van ‘slimme’ alarmeringsdiensten. Deze diensten zullen gebruik maken van sensoren die in en om personen aanwezig zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan bewegingssensoren en sensoren voor het meten van vitale […]

Bijna ieder huishouden of bedrijf beschikt over een breedband internet aansluiting. Huidige systemen voor camerabewaking zijn nog steeds complex: de gebruiker heeft kennis nodig van apparatuur en netwerken. DoubleSense heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een businesscase opgesteld om dit soort beveiligingsdiensten voor de gebruiker ‘plug and play’ te maken. De dienst bestaat uit een IP […]

Routekeuze van vrachtverkeer en van navigatiesystemen staan al enige tijd in de aandacht. Klachten van omwonenden en decentrale overheden over doorgaand vrachtverkeer op de daarvoor ongeschikte wegen waren volop te lezen in de pers en zijn in zowel de Tweede Kamer als in bestuurlijk overleg aan de orde gekomen.  Het project GROUN is erop gericht om […]

Voor een regionaal opererend beveiligingsbedrijf heeft DoubleSense ondersteuning verleend op het gebied van opsporing en preventie van cybercrime en de opsporing van verdachte activiteiten op bedrijfsnetwerken.