Overzicht van de ‘Mobiliteit’ projecten

De Gemeente Rotterdam is een dynamische stad. Om het verkeer in goede banen te leiden wordt dynamisch verkeersmanagement toegepast. Het doel hiervan is om bezoekers zo snel mogelijk naar de plaats van bestemming te geleiden en ze daarbij te voorzien van actuele informatie over reistijden, brugopeningen, ongevallen, wegwerkzaamheden, omleidingen en parkeerinformatie. DoubleSense voert het correctieve […]

In opdracht van de Gemeente Breda onderhoudt DoubleSense het parkeerverwijssyteem in de stad. Het doel van het systeem is om bezoekers informatie te geven over de bezetting van de twaalf parkeerterreinen en parkeergarages in en om de binnenstad. Het systeem verwijst naar vrije parkeerplaatsen via routes die dynamisch worden aangegeven. Daarnaast geeft het systeem informatie […]

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt hard aan de verbetering van het openbaar vervoer. Het project Hoekse Lijn is daarin de komende jaren de grootste investering. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland zal een metamorfose ondergaan: van een gewone spoorlijn naar een moderne metro. Het projectbureau Hoekse Lijn voert de ombouw uit. […]

Nederland is een fietsland bij uitstek. Iedere ochtendspits verplaatsen zich 1,75 miljoen Nederlanders met de fiets. 25 procent van al het woonwerk verkeer wordt per fiets afgelegd. 40 procent van alle treinreizigers komt met de fiets naar het station. Om al deze verplaatsingen veilig en comfortabel mogelijk te maken, is er landelijk een netwerk van […]

Vanaf 2015 is DoubleSense, in samenwerking met Traffic IT Services, INRIX reseller voor overheden in Nederland. INRIX is wereldwijd actief op het gebied van het inwinnen van verkeersinformatie via voertuigsystemen en mobiele gebruikers. Producten en diensten zijn onder andere historische, actuele en verwachte verkeersinformatie, analysetools, een app-toolkit, actuele on/off-street parkeerinformatie en reisinformatie. INRIX klanten zijn […]

De Nationale Bewegwijzeringsdienst NBd draagt zorgt voor het systeem van bewegwijzering in Nederland. Een uniform systeem geeft de weggebruiker duidelijkheid en zorgt voor een goede en veilige verkeersafwikkeling. De NBd adviseert meer dan vierhonderd wegbeheerders in Nederland, ontwerpt bewegwijzering en verzorgt desgewenst de inkoop, installatie, beheer en onderhoud. DoubleSense ondersteunt de NBd sinds 2010. Met name op […]

In de digitale geografische bestanden Nationaal WegenBestand en Wegkenmerken (NWB) worden de gegevens van alle Nederlandse wegbeheerders (circa 430) verzameld en toegankelijk gemaakt. Het NWB wordt gebruikt om aanleg, onderhoud en beheer van de infrastructuur in Nederland op een gecoördineerde wijze te laten plaatsvinden. Door de technologische ontwikkelingen en mogelijkheden worden de gebruikerseisen voor het […]

Wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, zijn verantwoordelijk voor verkeersmanagement binnen hun beheersgebied. Omdat verkeersmanagement regio-overstijgend is, werken de wegbeheerders hierbij steeds meer samen. Dit wordt regionaal operationeel verkeersmanagement (ROVM) genoemd. Het project mobiliteitsaanpak pakket 20 is er op gericht om scenariomanagement (=geautomatiseerd verkeersmanagement) mogelijk te maken. Op basis van de omstandigheden worden dan bijvoorbeeld […]

In opdracht van de gemeente Breda heeft DoubleSense de ombouw verzorgd van parkeerterrein Beyerd Vlaszak in Breda. Op dit terrein was een installatie aanwezig om achteraf te betalen. In februari 2012 is dit gewijzigd in vooraf betalen. DoubleSense heeft de telinstallatie gerenoveerd en vernieuwd en de koppeling met het parkeerroute informatiesysteem (PRIS) tot stand gebracht […]

Rijkswaterstaat is lid van CEDR (Conference of European Directors of Roads), een associatie van 26 Nationale Europese wegbeheerders. Binnen deze associatie wisselen wegbeheerders kennis uit en ontwikkelen een gezamenlijke strategie en visie voor nationale en Europese besluitvorming. CEDR wordt aangestuurd door de Governing Board, waarin ieder lid wordt vertegenwoordigd door de Directeur Generaal. In de […]